Styrelsen i en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening har alltid en styrelse som ska arbeta för sina medlemmars intresse och fatta viktiga beslut. Här följer en förklaring på vad styrelsen gör och vilka roller den består av.

Vid viktiga möten har alla medlemmar möjligheten att göra sin röst hörd och får chansen att vara med att göra viktiga beslut som påverkar föreningen och husen medlemmarna bor i. Detta kan då vara något som att alla lägenhetsdörrar ska bytas ut varpå det faller på styrelsen att undersöka detta, oftast med hjälp av en expert inom området.

I toppen av varje styrelse hittar man så klart ordföranden. Detta är den enda av styrelsens ledamöter som har speciellt utvalda arbetsuppgifter och ansvar enligt lag. Däribland ska ordförande kalla till styrelsemöten, leda sammanträden, se till att protokoll förs och kalla suppleanter vid tillfällen då de andra ledamöter får förhinder. Ordförande har också ansvaret att se till att allt som beslutas även verkställs.

Kassören i styrelsen har ofta ansvar över styrelsens ekonomiska tillhandahavanden. Detta kan då inkludera allt från in- och utbetalningar till bokföring och deklaration. Denna roll anses således vara en mer krävande roll än andra ledamöter, exkluderat ordförande. Kassören blir naturligt en roll med mer juridiskt ansvar.

Sekreteraren är den som ska förbereda sammanträden och föreningsstämmorna. Att föra protokollet är den mest självklara av sekreterarens roller. Men det är även sekreterarens ansvar att förvara skrivelser, underteckna dessa och andra handlingar tillsammans med ordförande. Förslag till verksamhetsförbättring är något som sekreteraren även har i sin arbetsroll.

Suppleanter är personer som ska kunna stiga in när en vanlig ledamöter inte har möjlighet att utföra sitt jobb i något avseende. Fördelaktigt bör suppleanter kallas till sammanträden även när alla ledamöter kan närvara för att göra det lättare att ta sig an samma ansvar som ordinarie ledamöter.