Stora renoveringar i bostadsrätten

En bostadsrätt håller inte för evigt, det krävs underhåll och renovering av dig och av fastighetsägarna. En del saker som fastighetsägaren genomför kan höja din avgift och vissa renoveringar som du gör själv kan höja värdet på din lägenhet.

Stambyte

Det här är upp till fastighetsägaren. Här byts stammarna till alla lägenhet och det är ett stort ingrepp. Alla badrum behöver blåsas ut och stammen behöver blottas och bytas. Ni blir alltså utan fungerade badrum under några veckor. Fastighetsägaren har som ansvar att erbjuda andra möjligheter för toalett och dusch. Ett standardutförande i badrummet ingår i bytet men du har rätt att frångå standard och välja andra material. Då får du dock stå för hela kostnaden eller mellanskillnaden själv. Var beredd på att avgiften kommer att höjas.

Ibland kan dock fastighetsägarna gå en annan väg för att göra renoveringen lättare. Istället för att blåsa ut badrum och riva väggar kan man göra en relining där man sprutar in en invändig beläggning i rören eller ett foder som bildar ett nytt rör inuti det gamla. På så vis förlängs livslängden utan stora ingrepp. Detta kan vara speciellt bra när majoriteten av badrummen är i gott skick.

Öppen planlösning

Många eftersträvar en öppen planlösning idag. Det får även mindre lägenheter att se större ut samt skapar större umgängesytor. För att skapa detta i en bostadsrätt som inte är byggd så behöver du ta bort eller flytta väggar. Det kan du inte göra utan vidare, här behöver du involvera fastighetsägaren och få godkänt. Du behöver också ta in en konstruktör som kan göra ritningar av den nya planlösningen och beräkna vilken typ av avlastning som behövs ifall det handlar om en bärande vägg. En sådan åtgärd kan höja värdet på bostadsrätten.