Bostadsrättsföreningens ansvar

Att bo i en bostadsrätt betyder att man är delägare i ett bostadshus och har nyttjanderätt till lägenheten man bor i. Ansvaret för lägenheten och byggnaden är väldigt uppdelat mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen. Här tänker vi specifikt titta på vilket ansvar bostadsrättsföreningen har.

Börjar vi med väggarna i byggnaden är det bostadsrättsföreningen som har ansvaret för alla ytterväggar på byggnaden i stort och ska därmed hålla byggnaden i gott skick, både funktionellt och estetiskt. Behöver byggnaden målas om är detta lika mycket bostadsrättsföreningens ansvar som att reparera en skadad fasad. Men de har även ansvaret över alla de bärande konstruktionerna i byggnaden.

De ansvarar även över alla stammarna i byggnaden, vilket betyder el-, vatten- och värmeledningar. Det är också föreningens ansvar att se till att de kan bekosta byte av detta, även om det inkluderar att de inte bara anlitar arbetare att utföra detta utan även konsultföretag som Frakka att göra bedömningar och ge råd. Det finns dock fall där bostadsrättsföreningar har höjt månadsavgiften efter ett stambyte. Detta kan vara resultatet om föreningen inte har den ekonomiska stabilitet de behöver.

När man sedan tittar på områden som förråd, garage och andra liknande gemensamma utrymmen är de mesta bostadsrättsföreningens ansvar. Undantaget är de förråd som en enskild bostadsrättshavare fått tillgång till i samband med lägenheten.

För balkonger och altaner gäller samma sak som ansvaret av ytterväggar, det vill säga att föreningen har ansvaret att måla och underhålla själva utsida, men allt på insidan är bostadsrättshavarens ansvar.

Dörrar kan bli lite mer komplicerade. Ytterdörren till själva huset är så klart föreningens ansvar, men de har även ett delat ansvar för varje enskild lägenhets ytterdörr i byggnaden. Detta betyder mer eller mindre att de ansvarar för utsidan ytskikt men att resten är bostadsrättshavarens ansvar. Det kan dock hända att bostadsrättsföreningen väljer att byta ut alla dörrar i ett hus även fast de bara tekniskt sett ansvarar för dörrarnas utsida.

Dessa är de generella ansvarsområden man förväntar sig av en bostadsrättsförening idag. Men det kan fortfarande skilja en del i vissa detaljer. För mer information bör man vända sig till sin förenings stadgar. Hamnar man i tvist med sin förening kan man vända sig till Bostadsrättsnämnden för råd och information.