Underhållsansvar

När det kommer till bostadsrätter är underhållsansvaret fördelat mellan föreningen och dess medlemmar, och om någon part inte lever upp till sitt ansvar kan denna bli betalansvarig för skador som sker.

Bostadsrättslagen har angivelser på fördelningen av detta ansvar men föreningens stadgar är en ändå en bra källa till mer specifika angivelser.

Eget ansvar

Som ägare av en bostadsrätt är det ens ansvar att ta hand om ytskikten på golv, tak och väggar, för badrum gäller detta även fuktisolerande tätskikt. Stadgarna kan dessutom fördela ansvaret över saker som dörrar och fönster i olika grader. För att se till att man sköter detta behöver man många gånger bara se till att hålla lägenheten ren och fin. Många väljer att använda städhjälp för att upp nå detta, något man många gånger kan fixa över nätet.

Skador

Uppstår skador i lägenheten är det upp till bostadsrättsinnehavaren att åtgärda och bekosta dessa. Detta är fallet oavsett om skadorna uppkommit genom en skada som uppstått på grund av en olyckshändelse, orsakad av de som bor där eller på grund av förslitning. Detta är även fallet om skadan orsakats av en annan bostadsrättshavare eller föreningen, men i dessa fall kan man gå till domstol för att kräva skadestånd. Man kan även få en viss ersättning från sitt försäkringsbolag.

Föreningens ansvar

Föreningens huvudsakliga ansvar är att hålla fastigheten i övrigt i gott skick. Precis som de omständigheter då skador uppstår i en bostadsrätt, är det upp till föreningen att utföra reparationer på fastigheten, oavsett hur dessa skador uppstått. Uppdelningen av detta ansvar blir viktigt när det handlar om skador som ser vid till exempel en vattenskada. Detta kan drabba både lägenhetens inre delar och andra sektioner av fastigheten. Dessa ska då repareras och betalas av varje part som ansvarar för var sin del av detta.