Underhåll i bostadsrätter

Underhåll är viktigt för alla byggnader. Men det är alltid en fråga om vems ansvar det är. Handlar det om en hyresrätt är ju underhållet något som hyresvärden förväntas göra. Om det är en villa står villaägaren självfallet för allt underhåll. Men i en bostadsrätt kan det vara lite mer nyanserat. Här tittar vi närmare på hur underhållet kan vara uppdelat i en bostadsrätt.

Utanför själva lägenheterna är det ganska lätt att räkna ut att bostadsrättsföreningen har ansvar om underhåll. Och det ansvaret börjar direkt utanför varje enskild lägenhetsdörr och hela vägen ut till husets alla yttre delar. Men bostadsrättshavarna kan fortfarande ha ett inflytande i detta. Om de skulle enas om att trapphuset måste målas om är detta något man kan ta till styrelsen. I sin tur tar de då kontakt med en lämplig firma och anlitar dem för att göra jobbet.

Så fort vi kommer innanför lägenhetsdörren låter det ju troligt att allt där är bostadsrättshavarens ansvar. Men här inne kommer faktiskt ansvaret vara mer uppdelat. Allt beror på vilken del av byggnaden det handlar om. Till exempel kommer något som radiatorer vara föreningens ansvar att se till att de fungerar väl. Men bostadsrättshavaren brukar i regel få måla om dem efter eget tycke. Föreningen ansvarar också över ventilation och allt som ligger under ytskikt som golv, väggar och tak.

Utöver detta kommer underhållet av praktiskt taget allt som tillhör ytskiktet på insidan av lägenheten att falla på bostadsrättshavaren. Och de förväntas att på egen bekostnad både underhålla och reparera lägenheten för att hålla den i gott skick. Detta ansvar går i stor utsträckning hand i hand med rättigheten att förändra ytskikten också. I en rimlig grad förstås. Större förändringar kan komma att kräva godkännande från styrelsen.