Stambyte i fastigheten

Då bostadsrättsföreningen har underhållsskyldighet på den fastighet som föreningen äger tillsammans så kan det vara föreningen som fattar beslutet på en årsstämma om detta att ett stambyte i fastigheten ska genomföras. Det är ett omfattande arbete som krävs vid ett stambyte och det blir många som kommer att bli inblandade i arbetet.

Många gånger så fattas beslutet att andra ändringar kan göras i lägenheter, exempelvis byta ut ut badkar mot duschkabiner eller liknande. Behöver man hjälp i frågan om stambyten så kan det vara klokt att anlita en oberoende konsult som har kunskaper med detta och som kan ge stöd och råd i samband med ett stambyte.

Som förening så har man ingen skyldighet gentemot medlemmarna med exempelvis ersättningslägenhet vid ett stambyte utan det är medlemmen själv som får ordna detta. Det gäller även rättigheten att få tillgång till lägenheten för att att göra förändringarna som ett stambyte innebär.

Om en medlem renoverat sitt badrum precis innan stambytet så kan det vara ett beslut som tas i föreningen om de har rätt till ersättning för de åtgärder som görs i och med stambytet. Vanligtvis så har föreningen endast skyldighet att återställa badrummet i ursprungligt skick efter ett stambyte.

Det kan dock vara en bra sak att göra i samband med att nya stammar dras in i lägenheten, finns behovet för en renovering av badrummet så helt klart ökar det värdet på befintlig lägenhet. Har man dessutom haft ett ålderdomligt badrum kan det vara skönt att få ett nytt och modernt.