Renovera badrummet i en bostadsrätt

Att renovera badrummet är ju väldigt vanligt idag, både av estetiska och praktiska anledningar, i bostadsrätter såväl som i hus. När det dock kommer till bostadsrätter kan det vara bra att veta ett par saker extra.

Exakt vad man får och inte får göra i en bostadsrätt bestäms i mån och mycket av föreningen och finns att läsa mer om i dennes stadgar. Det är något man normalt sett kan hitta på bostadsföreningens webbplats, annars kan man helt enkelt bara kontakta dem och be om att få en kopia.

Men även om det är upp till föreningen att bestämma, brukar man ofta kunna utgå ifrån den normala ansvarsfördelningen. Allt som man själv ansvarar över får man även ändra.

Specifikt för badrum är det mer eller mindre upp till var och en att göra vad de vill så länge de följer några bestämmelser:

  • Jobbet måste utföras korrekt och fackmannamässigt.
  • Vid ändringar av vattenanslutningar och avlopp måste föreningen först kontaktas.
  • För att kunna byta från radiator till handdukstork är det också bäst att få ett godkännande först.

Byte av golvbrunn är ofta något som bekostas av föreningen, men i de flesta fall går denna ej att flyttas. Men får det är alltid värt att försöka få godkännande för detta om man söker att förändra badrummet mer.

Det är rätt så vanligt att folk sätter in golvvärme i badrum numera och detta är naturligtvis också något som måste göras rätt. Kan man dock följa de bestämmelser som finns är det inte omöjligt att göra detta själv, med rätt produkt.

Oavsett vilken typ av renovation man har planerat är det bra att veta att de flesta föreningar har regler för när man får utföra vad man kallar störande arbeten. Normalt sett får man inte göra detta vissa tider på helgerna och efter en viss tid på kvällen. Detta för att försöka behålla bra grannsämja.