Fördelning av ansvar i en bostadsrätt

En bostadsrätt är som ett mellanting av en hyresrätt och en villa. Man har betydligt mer ansvar över sin lägenhet än en som bor i hyresrätt, men man ansvarar inte över allt, som en villaägare.

I stora drag kan man säga att bostadsrättshavaren har ansvaret över lägenhetens skick, vilket inkluderar i stort sett allt som går att se från insidan. Och bostadsföreningen ansvarar över byggnadens skick, vilket betyder allt från målning av fasaden till stambyten.

Det finns dock några områden där ansvaret är på sätt och vis delat eller inte riktigt följer beskrivningen ovan. Ett exempel på detta är lägenhetens ytterdörr. Tekniskt sett är ytbehandlingen av ytterdörrens utsida föreningens ansvar medan bostadsrättshavaren ansvarar över praktiskt taget alla andra aspekter av sin ytterdörr. Föreningen kan dock besluta om att ytterdörren ska bytas ut helt, vilket då räknas som underhåll av byggnaden. Men när det väl är på plats tar bostadsrättshavaren över det ovanstående ansvaret.

Vad gäller fönster och balkongdörr är det föreningen som ansvarar över karm, både och tröskel, samt yttre målning av dessa. Fönsterglas, spröjs och kitt faller dock på bostadsrättshavaren att sköta.

När det kommer till saker som el, avlopp och värme är det föreningen som håller alla vederbörande ledningar i skick medan bostadsrättshavaren ansvarar över allt utanpåliggande i lägenheten.