Bostadsföreningens ansvarsområden

När man äger en villa är det ju underförstått att man ansvarar för praktiskt taget allt i sitt hus och på sin mark. Med lägenheter är detta ofta lite mindre väl förstått och många bostadsrättsägare kan komma att fundera över vad deras bostadsförening egentlig ansvarar.

Om vi börjar inne i lägenheten kommer man hitta väldigt få saker som faktiskt bostadsföreningen ansvarar över. I grova drag brukar man säga att om man kan se det så är det bostadsägarens ansvar.  Men så fort ett problem uppstår inne i en vägg, under taket eller golvet så kommer det vara bostadsföreningens jobb att åtgärda detta. Förening är även ansvarande för bärande konstruktioner inne i alla lägenheter.

Ett gränsfall kan dock vara ytterdörren till lägenheten. Det finns föreningar som tar ansvaret för detta medan andra kan sägas dela ansvaret med ägaren. I stadgarna kan det till exempel stå att föreningen ska byta ut dörren efter en viss tid och bekostar då allt som är inblandat i detta, som till exempel att anlita ett företag som BBGruppen för att fixa med lås. Men så fort denna installation är genomförd är det nu ägaren som ansvarar för dörren igen.

Fönster är också något av ett delat ansvar. Eftersom föreningen har byggnadens fasad som ansvar är de också de som måste måla utsidan av alla fönster. De ska också se till att karm och båge är i gott skick. Har lägenheten en balkong brukar de också ansvara för dörrtröskeln och målningen av balkongens utsida. Allt annat faller i regel på ägaren.

När man kommer till VVS-relaterade funktioner och artiklar kommer föreningens ansvar vara betydligt större. Allt som sitter i väggar och under golv och tak är ju som sagt föreningens ansvar och eftersom det är här man finner merdelen av rören är det oftast föreningen som måste åtgärda dessa typer av problem.

Samma sak med ventilation då mycket av detta sitter utanför insidan av lägenheten och i övriga delar av byggnaden. När det gäller ventilationen i köket, det vill säga köksfläkt och spiskåpa är detta något som ägaren ansvarar över.

När det kommer till el så ansvarar föreningen i regel endast för elförsörjningen till lägenheten. Allt annat, inklusive faller på ägaren. Det kan dock hända att föreningen tar över ansvaret för elcentralen/säkringsskåpet.