Åtgärda problem i bostaden

Som ägare av en bostadsrättslägenhet så har man ett ansvar för den egna lägenheten och får åtgärda problem i bostaden som uppstår. Om vitvaror som kyl, frys eller spis skulle gå sönder så får man ur egen ficka köpa nytt till köket. Yttre omständigheter som avlopp, fönster eller balkong är något som föreningen ska åtgärda.

Om det börjar bli problem där flera boenden upplever samma sak så bör man kontakta vicevärden och kolla upp vad det är som felar. Som oftast så finns det en fastighetsskötare som man kan kontakt för att kunna åtgärda vissa saker. I andra fall så får man anlita externa företag för att läsa problem med exempelvis avloppet. På årsstämman så tas viktiga saker upp som ett eventuellt stambyte i fastigheterna.

De flesta gångerna så är det en fördel att skapa en underhållsplan för den fastighet som man bor i. Regelbundet underhåll kan minska riskerna för större problem. Om man ser efter och sköter om fastigheten så blir det mindre problem. Det kan i och för sig uppstå fel ändå. Då är det viktigt att åtgärda så fort som möjligt så inte mer skador kan uppstå. Det är också viktigt att man regelbundet ser över sin lägenhet och lagar det som behöver lagas.